Creative Branding Style

Rådgivning
Har du brug for professionel sparring eller hjælp til at drive et projekt inden for energiområdet? A2Energy har kompetencer og erfaring med en lang række områder. A2Energy har stor erfaring med at drive projekter fra ide til kommercielt produkt.

Smart Energy
Fremtidens energisamfund kommer til se væsentligt anderledes ud end det vi kender i dag. Med stigende mængder af grøn energi, som er mindre fleksible end de fossile energiformer, bliver der et stigende behov for smarte energiløsninger. A2Energy kan hjælpe med at bringe dit smart Energy-projekt fra Ide-fase til kommerciel anvendelse.
Systemydelser
Markedet for systemydelser er under hastig forandring. Med et stigende europæisk fokus på ensartede og grænseoverskridende produkter åbner der sig løbende nye forretningsmuligheder inden for systemydelsesområdet.
A2Energy har mange års erfaring med alle kommerciel håndtering af alle typer af systemydelser i engros elmarkedet.

Power purchase agreements
Langtidskontrakter på elektricitet bedre kendt som ”Power Purchase Agreements” (PPA) bliver mere og mere almindelige i forbindelse med etableringen af ny elproduktionskapacitet. Tidligere har den markedsdrevede elpris udgjort en lille del af forretningen i forbindelse med elproduktionsprojekter, sammenlignet med tilskudsdelen. I takt med at tilskuddene til grøn elproduktion er blevet mindre og i flere tilfælde er nul, er betydningen af at sikre en kendt indtægt fra markedsprisen, blevet større.
A2Energy har stor erfaring med at afsætte elproduktion i markedet, både det fysiske marked og det finansielle via forskellige typer af kontrakter. Gennem et stort netværk kan A2Energy hjælpe med at finde den rigtige aftager af elproduktion gennem en PPA. A2 Energy kan ligeledes hjælpe med at udforme en PPA som passer til dit specifikke projekt og som kan afsættes i markedet til en god pris.
Kontakt A2Energy for en uforpligtende snak om mulighederne for at opnå den bedst mulige pris på din PPA.

Risikostyring
Risikostyring er et vigtigt område for enhver virksomhed, som er aktiv i energimarkedet. Udsving i markedspriser kan påvirke bundlinjen for en virksomhed markant, og hvis risici ikke er håndteret, kan det have uoverskuelige konsekvenser for virksomheden.
A2Energy har adskillige års erfaring med at håndtere risici fra markedspriser på energiprodukter, som brændsler, elektricitet og CO2-kvoter.
Det behøver ikke at være stor og kompliceret. Kontakt A2Energy for en uforpligtende snak om hvordan din virksomhed kan håndtere markedsrisici.

Brændselsindkøb
A2Energy kan hjælpe med at sikre at dit brændselsindkøb sker til fordelagtige priser og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Kontakt A2Energy for en uforpligtende snak om hvordan du kan sikre dig bedst mulig pris på dit brændselsindkøb.
Asset-optimering
Hvordan driver du dine aktiver? Er du sikker på at du udnytter det fulde potentiale?
A2Energy har adskillige års erfaring med at optimere energiproduktionsanlæg, således at omkostninger minimeres og indtægter maksimeres.

Leave a comment