Introduktion

Rådgivning

Har du brug for professionel sparring eller hjælp til at drive et projekt inden for energiområdet? Vi har kompetencer på en lang række områder, og stor erfaring med at drive projekter fra ide til kommercielt produkt. 

Smart Energy

Fremtidens energisamfund kommer til se væsentligt anderledes ud end det vi kender i dag. Med stigende mængder af grøn energi, som er mindre fleksible end de fossile energiformer, bliver der et stigende behov for smarte energiløsninger. Vi kan hjælpe med at bringe dit Smart Energy-projekt fra ide-fase til kommerciel anvendelse.

Systemydelser

Markedet for systemydelser er under hastig forandring. Med et stigende europæisk fokus på ensartede og grænseoverskridende produkter, åbner der sig løbende nye forretningsmuligheder inden for systemydelsesområdet.
Vi har mange års erfaring med kommerciel håndtering af alle typer systemydelser i engros elmarkedet.

Er din virksomhed i gang med at etablere ny elproduktion, så kontakt os for en uforpligtende samtale om markedspotentialet for levering af systemydelser.

Har din virksomhed fleksibel elproduktion, som ikke leverer systemydelser, så kontakt os for en vurdering af potentialet. 

Power Purchase Agreements

Langtidskontrakter på elektricitet bedre kendt som ”Power Purchase Agreements” (PPA) bliver mere og mere almindelige i forbindelse med etableringen af ny elproduktionskapacitet. Tidligere har den markedsdrevede elpris udgjort en lille del af forretningen i forbindelse med elproduktionsprojekter, sammenlignet med tilskudsdelen. I takt med at tilskuddene til grøn elproduktion er blevet mindre og i flere tilfælde er nul, er betydningen af at sikre en kendt indtægt fra markedsprisen, blevet større.
Vi har stor erfaring med at afsætte elproduktion i markedet, både det fysiske marked og det finansielle via forskellige typer af kontrakter. Gennem et stort netværk kan Vi hjælpe med at finde den rigtige aftager af elproduktion gennem en PPA. Vi kan ligeledes hjælpe med at udforme en PPA som passer til dit specifikke projekt og som kan afsættes i markedet til en til en god pris.
Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for at opnå den bedst mulige pris på din PPA.

Risikostyring

Risikostyring er et vigtigt område for enhver virksomhed, som er aktiv i energimarkedet. Udsving i markedspriser påvirker bundlinjen for en virksomhed markant, og er risici ikke håndteret, kan det have uoverskuelige konsekvenser. Vi har adskillige års erfaring med at håndtere risici i forhold til markedspriser på energiprodukter, såsom brændsler, elektricitet og CO2-kvoter.
Det behøver ikke at være et stort og kompliceret projekt at håndtere markedsricisi. Kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomhed.

Brændselsindkøb

Vi kan hjælpe med at sikre at dit brændselsindkøb sker til fordelagtige priser og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan du kan sikre dig bedst mulig pris på dit brændselsindkøb.

Asset Optimering

Hvordan driver du dine aktiver? Er du sikker på at du udnytter det fulde potentiale?

A2Energy har adskillige års erfaring med at optimere energiproduktionsanlæg, således at omkostninger minimeres og indtægter maksimeres.

Compliance

Er din virksomhed aktiv i el eller gasmarkedet, så er I underlagt særlige regler for markedsadfærd. REMIT og MAR regulerer den europæiske lovgivning på områderne. Vi kan hjælpe med at sikre din virksomhed bedst muligt i forhold til compliance.  

Business Case

Er du ved at forberede etablering af et energiprojekt, så kan vi hjælpe med at fastlægge prisforudsætninger, og dermed sikre en retvisende business case. 

Kontakt Os

    Jeg giver samtykke at mine oplysninger bliver gemt så jeg kan modtage et svar.