Introduktion

Projektudvikling

Har du et energiprojekt, men mangler en partner, som kan drive projektet frem til et kommercielt stadie?
A2Energy kan som aktiv partner stå for formidling af finansiering, kontrakter på køb af råvarer/brændsler og afsætning af produkter.

Elektricitet

A2Energy kan udarbejde en business case med garanteret indtjening fra elektricitetssalg, VE-beviser og andre tilskud. Kan projektet tilpasses således at anlægget kan levere systemydelser, kan A2Energy enten levere en cash-flow-prognose eller indgå aftale om afregning til fastpris. Baseret på business casens cash flow kan A2Energy skaffe finansiering af projektet.

Biogas

Efterspørgslen på biogas er stigende og det afspejler sig i priserne også fremadrettet. Biogas bliver fremtidens grundsten i en grøn og fleksibel elproduktion som kan understøtte den varierende produktion fra vind og sol. 

Varme

Fælles for mange innovative energiprojekter er at de har er spildprodukt i form af varme, som er svært at omsætte. I stedet for at bortkøle denne overskudsvarme kan den omdannes til fjernvarme. A2Energy har stor indsigt i de forhold, der gør sig gældende for de store danske fjernvarmeselskaber, og kan derfor tilpasse projekter således at de kan etableres med mulighed for at afsætte overskudsvarmen til fjernvarmenettet.

Kontakt Os

    Jeg giver samtykke at mine oplysninger bliver gemt så jeg kan modtage et svar.