a2energy

Om A2Energy

Historien

A2Energy blev grundlagt i 2019 af Mikkel Hesselbæk. Virksomheden har til formål at levere ydelser inden for tre forretningsområder:

Rådgivning – Projektudvikling – Energihandel

Strategien
  • Støtte virksomheder med specialistviden inden for nøgleområder i den grønne omstilling
  • Tilbyde projektledelse og drive egne projekter med fokus på Smart Energy
  • Anvende fundamental viden om energimarkeder til at skabe likviditet i handel med energi
  • Skabe en lean og agil virksomhedskultur
  • Tilbyde stor medbestemmelse og medejerskab
  • Sikre at der er kort fra tanke til handling
  • Tiltrække de dygtigste kompetencer inden for energiområdet​
Motto: ”Det handler om at skabe værdi.”
Visionen

Visionen for A2Energy er at blive en ledende aktør i transitionen mod et samfund med fossilfri energiproduktion , og derigennem accelerere den grønne omstilling.